Ground: Old Trafford

Sức chứa sân vận động 74.994